Νέα – Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας νέας Φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λιβαδειά 28 / 02 / 2017
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & Αρ. Πρωτ 2415
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ταρ. Δ/νση : Φίλωνος 35 – 39 Ταχ. Κώδικας : 32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Πληροφορίες : Γκαραβέλος Ευάγγελος Τηλεφ. : 22613 – 50348
Fax. : 22610 – 21758
e-mail : daok-vio@pste.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1)Όλους τους Δήμους της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 2) Ε.Α.Σ. Θηβών ΚΟΙΝ: 1) Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας Δ.Α.Ο.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 2)Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Δ.Α.Ο.Κ. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας νέας Φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με την Υ.Α. 609/16822/14-02-2017 ( ΦΕΚ’ 600Β) μπορούν από την 27η Φεβρουαρίου έως την 27η Μαρτίου 2018 να υποβάλλουν στο ηλεκτρονικό μονοπάτι:
www.minagric.gr^ ψηφιακές υπηρεσίες ^ υπηρεσία ψηφιακών αιτημάτων ^ αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu- 2/2016-03-01-08-06-44)
αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν αγροτική έκταση ίση ή μεγαλύτερη της έκτασης που αιτούνται να τους χορηγηθεί ως άδεια νέας φύτευσης και είναι ιδιόκτητη ή θα είναι ενοικιαζόμενη τουλάχιστον για 7 έτη.
Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση:
i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά,
•&nb…