Νέα – Ανακοινώσεις

Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων

Ολοκληρώθηκε το ενταγμένο για χρηματοδότηση υποέργο με τίτλο : «Βελτίωση και Ενεργειακή αναβάθμιση καταστήματος δημοτικής αγοράς του Δήμου Θηβαίων» π/υ σύμβασης 143.760,80 € της πράξης : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» (πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ), με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από ΣΑΤΑ.

Περισσότερα εδώ

Δείτε εδώ φωτογραφίες