Νέα – Ανακοινώσεις

Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην Τ.Κ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων

Δείτε εδώ φωτογραφικό υλικό

Ολοκληρώθηκε το έργο “ Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην Τ.Κ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων” συνολικής αξίας 49.820,19 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης από το Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΤΑΠΕ).

Η νέα παιδική χαρά (εμβαδού 397 τ.μ.), περιλαμβάνει καινούρια παιχνίδια που φέρουν πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ο χώρος εντός της παιδικής χαράς επιστρώθηκε με ελαστικά δάπεδα (ελαστικές πλάκες) σε πάχος τέτοιο, ώστε να πληροί τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κάθε παιχνιδιού.

Ο χώρος εκτός του ελαστικού δαπέδου φυτεύτηκε με χαμηλό πράσινο, τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια, καλάθι απορριμμάτων και βρύση . Τα υφιστάμενα στο χώρο δένδρα διατηρήθηκαν. Επίσης κατασκευάστηκε νέα περίφραξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, τοποθετήθηκε νέος ηλεκτροφωτισμός και ενημερωτική πινακίδα.

Ο Δήμος Θηβαίων, …