Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές βηματα

https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%92%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82