Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Βεβαίωση ανάρτησης περίληψης αιτήσεως μεταβολής σκοπού διαθήκης Θεοδώρας χήρας Χαραλάμπους Ασήμου το γένος Ηλία Δράκου στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων

Βεβαιώνεται ότι η περίληψη αιτήσεως μεταβολής σκοπού διαθήκης Θοδώρας χήρας Χαραλάμπους Ασήμου το γένος Ηλία Δράκου αναρτήθηκε την ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων στις 6 Νοεμβρίου 2023 και παραμένει αναρτημένη έως σήμερα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗΣ