Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.A.Π: 29917|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την εκτέλεση του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

Προκηρύσσει διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του N.3669 για την εκτέλεση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

Δείτε εδώ την ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης

Αρχιτεκτονικό σχέδιο Δημοτικής αγοράς εδώ

Τα αριθμημένα έντυπα οικονομικής προσφοράς παραδίδονται απο την τεχνική υπηρεσία, Κύπρου 3, 2ος όροφος, πληροφορίες κος Χουγιάζος Παν. τηλ. 22623-50638