Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.5492/27-3-2018|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Περισσότερα εδώ