Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.450|Επανάληψη δημοπρασίας έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ »

Θήβα: 17 /12/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Θήβα
Τ.Κ. 32200 ΘΗΒΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ » που είχε προγραμματιστεί την 20η Νοεμβρίου 2012 δεν διενεργήθηκε, διότι ο Δήμος παρέμεινε κλειστός,λόγω κατάληψης στα πλαίσια των κοινητοποιήσεων των εργαζομένων του .
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε συνεδρίαση της, την 13-12-2012 , αποφάσισε την επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους, την 9/1/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου ΘΗΒΩΝ οδός Κυπρου 3 , σύμφωνα και με το άρθρο 18 της σχετικής διακήρυξης.
H χορήγησης τευχών δημοπράτησης σε νέους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή, θα γίνεται εως την 4/1/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ αντί του ποσού των δέκα (10) Ευρώ.

Ο ΔΙΕΥΘ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Θ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό 33/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων