Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.36683|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση Ρέματος Χρυσορροά

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Δημόσιου Ανοιχτού Χώρου κατά μήκος του Ιστορικού Ρέματος Χρυσορροά.

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης

Δείτε εδώ την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την Γενική Διαμόρφωση

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας

Πίσω στη λίστα