Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.36175|Επανάληψη δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης αναλυτικά εδώ