Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.31512/17-12-15|Ανακοίνωση πρακτικό I για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Πλαταιών και Αντικατάσταση Κουφωμάτων»

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ το Πρακτικό