Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.30383/7-12-15|Ανακοίνωση Πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Ελλοπίας του Δήμου Θηβαίων

Δείτε εδώ την ανακοίκωση