Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.29982/2-12-2015|Ανακοίνωση Πρακτικού Ι για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Θήβας

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε το πρακτικό I, του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Δήμου Θήβας». Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού Ι και να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την ανακοίκωση και εδώ το πρακτικό