Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.26452/23-10-2015|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΗΒΑΣ”

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά τεύχη