Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.25244/7-12-2018|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ- Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ”

Δείτε εδώ την ανακοίνωση