Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.19630/8-10-2018|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο ʺΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣʺ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ