Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.18PROC003694481 2018-09-17|ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ, ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ, ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)

Δείτε εδώ τα σχετικά