Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.18984/5-8-2015|Ανακοίνωση πρακτικού IΙ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ το πρακτικό