Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.18637/30-7-2015|ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρακτικού I του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θήβα: 30/07/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 18637
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προς :
Τους Διαγωνιζόμενους
Ταχ.Δ/νση
: Κύπρου 3

Ταχ.Κώδικας
: 322 00 ΘΗΒΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε το πρακτικό I, του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ».
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού Ι και να υποβάλλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ΄ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Δείτε εδώ το ΠΡΑΚΤΙΚΟ