Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.181/2018|Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΣΤΗ Τ.Κ ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ

Δείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα