Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.17666/11-08-2017|Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ