Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.16013/29-8-2018|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ – Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βαγίων, Δ.Ε. Θίσβης, Δ.Ε. Πλαταιών στο Δήμο Θηβαίων για τα έτη 2017-2018 (Α φάση)»

Δείτε εδώ την ανακοίνωση