Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.15715/24-8-2018|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ- Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο «Kατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης»

Περισσότερα εδώ