Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.15715/24-8-2018|Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ- Δημοσιοποίηση στοιχείων της σύμβασης για το έργο “Kατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων εμποροπανήγυρης”

Περισσότερα εδώ