Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.11483|2o Πρακτικό Δημοπρασίας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έργου “Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων”

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ το πρακτικό