Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.10-12-15|ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Βελτίωση κτιρίου για δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Ελλοπίας

Δείτε εδώ το πρακτικό