Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.1|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για μίσθωση του κυλικείου 7ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Θήβας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΩΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για μίσθωση του κυλικείου 7ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Θήβας)

Η Σχολική Επιτροπή Δήμου Θηβαίων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου 7ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Θήβας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στις 13/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Δημαρχείο Θήβας,Κύπρου 3,τηλ:2262350610) κατά τις εργάσιμες ημέρες, απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού στην οποία περιέχονται οι όροι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,

ΘΗΒΑ. 1-10-2014
Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.

ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ