Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΩΒΖΟΩΡΜ-66Ι|ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάθεση του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Δείτε εδώ την περίληψη διακήρυξης

Δείτε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης