Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. |Διακήρυξη για τη βελτίωση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Τ.Δ. Αμελοχωρίου

O ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ διακηρύσσειτη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

Προϋπολογισμού 657.133,36 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη16 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο επί της οδού Κύπρου 3.

Πληροφορίες από την κα Κυλάφη Σταματία στο τηλ 22630350643