Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ. |Ανακατασκευή Δημοτικών Οδών Θήβας 2009

O ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΘΗΒΑΣ 2009

Προϋπολογισμού 606.469,55 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Ηδημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 10.00 π.μ. στον 1ο όροφο του Δημαρχείου επί της οδού Κύπρου 3

Πληροφορίες απο την κα Νικολιδάκη Κλεοπάτρα στο τηλέφωνο 2262350641