Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΑΔΑ:7ΗΘ4ΩΡΜ-ΡΕΜ|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ»

Δείτε εδώ τη διακήρυξη

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά τεύχη