Έργα - Μελέτες

Αρ. Διακ.ΑΔΑ:Ω31ΖΩΡΜ-ΧΛΝ|ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

Κατεβάστε εδώ τα σχετικά έγγραφα