Οικονομική Επιτροπη

Αρ. Απόφασης7/2011|Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών και αξιολόγηση προσφορών για τις δημοπρασίες ανάθεσης υπηρεσιών, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80