Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Αρ. Απόφασης7/2011|Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 271 με την μετατροπή κοινωφελούς χώρου ( Δημοτικού Σχολείου) σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την υπ’αριθ. 278/09 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής των Επαμεινώνδα Τζουβελέκη του Χρήστου κ.λ.π. (συν.13)