Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Αρ. Απόφασης6/2011|Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 243 με την μετατροπή κοινωφελούς χώρου ( χώρου Γυμνασίου) σε οικοδομήσιμο σε συμμόρφωση με την υπ’αριθ. 279/09 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής των Δημητρίου Δελβενακίωτη του Ιωάννη κ.λ.π. (συν.4)