Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Αρ. Απόφασης5/2011|Ενοποίηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης ? εφαρμογής και της μελέτης ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων και μελέτης αποχέτευσης ομβρίων με τη μελέτη πρασίνου και τα ΦΑΥ ? ΣΑΥ ( Φάκελος και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας) που αφορούν το έργο της « Ανάπλασης πεζόδρομου οδού Επαμεινώνδα Δήμου Θηβαίων»