Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Αρ. Απόφασης4/2011|Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», επί της οδού Αυλίδος 7, στη Θήβα, μετά από αίτηση του κ. Λάμπρου Βασιλείου του Αριστείδη