Οικονομική Επιτροπη

Αρ. Απόφασης333/2014|Εισηγητική έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους έως το τέλος του Γ΄ τριμήνου του έτους 2014 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού

Δείτε εδώ την απόφαση 333/2014 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων