Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Αρ. Απόφασης2/2011|Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί της οδού Μερεντιτη 13, στη Θήβα, μετά από αίτηση της κ. PRENDA DHESPINA του THODHORAQ