Οικονομική Επιτροπη

Αρ. Απόφασης17/2011|Ορισμός υπολόγου και έκδοση πρώτου εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00 ευρώ στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Κωτσογιάννη Μαρίας, για την αγορά γραμματοσήμων του Δήμου Θηβαίων