Οικονομική Επιτροπη

Αρ. Απόφασης15/2011|Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση της από 12-4-2010 αγωγής της εταιρείας ΔΕΗ, κατά τη δικάσιμο της 3-3-2011, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών κατά του Δήμου Βαγιών