Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Αρ. Απόφασης13/2011|Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», επί της οδού Αυλίδος 7,στη Θήβα μετά από αίτηση της κ. NAIDA CRISTINA ANA του EUGEN