Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Θήβας

Αρ. Απόφασης12/2011|Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην παρακαμπτήριο οδό Θηβών Μουρικίου ,μετά από αίτηση της κ. Βενιζέλου Ελένης του Ιωάννη