Αγγελίες Ευρέσεως Εργασίας

Eταιρεία διαχείρισης και φύλαξης αρχείων στο Σχηματάρι αναζητεί προσωπικό(Υπάλληλος αποθήκης, υπεύθυνος αποθήκης, υπάλληλος ψηφιοποίησης)

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης της πληροφορίας αναζητεί προσωπικό για τις εξής ειδικότητες:

Υπάλληλος Αποθήκης

Υπάλληλος Αποθήκης 11.2022 Σχηματάρι

Υπάλληλος ψηφιοποίησης

Υπάλληλος Ψηφιοποίησης-Σχηματάρι 11.22

Υπεύθυνος Αποθήκης

Υπεύθυνος Αποθήκης_11.22_Σχηματάρι