Νέα – Ανακοινώσεις

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων για το μέτρο της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων ΟΤΑ.

Σε έκτακτη συνεδρίαση συνήλθε την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων προκειμένου να συζητήσει και να λάβει σχετική απόφαση για το μέτρο της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων ΟΤΑ που προβλέπεται στο «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθ. Κοκοντίνης εισηγούμενος το κατεπείγον της συνεδρίασης, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το σώμα, τόνισε ότι η ανάγκη για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα κρίνεται σοβαρή και κατεπείγουσα, καθώς εκπνέουν τα χρονικά όρια που θέτει ο Ν.4093/12 και η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ – ΔΙΠΙΔΔ/ οικ. 26188/ 12-11-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αποστολή του καταλόγου των ονομάτων των υπαλλήλων, οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Σημειωτέον ότι ο Δήμος τελεί υπό κατάληψη από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου ο οποίος είπε χαρακτηριστικά :

«Μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου (Ν.4093/9-11-2012), διαπιστώνεται ότι:
α. Υπάρχουν μεγάλα νομικά κενά των διατάξεων αυτού που αφορούν τη διαθεσιμότητα- απολύσεις στο Δημόσιο.
β. Ο συγκεκριμένος νόμος αντιστρατεύεται ευθέως τις θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας αλλά και της αναλογικότητας, όπως αναφέρουν έγκριτοι εργατολόγοι.
Σύμφωνα με το Νόμο και την ερμηνευτική εγκύκλιο 26188/12-11-2012:
α. Καταργούνται οι οργανικές θέσεις ΙΔΑΧ και τίθεται σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι που ανήκουν στις θέσεις αυτές. Συγκεκριμένα αφορά όσους ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων και οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό και με αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζει ο νόμος (ΑΣΕΠ) ή άλλες κατηγορίες, ανάπηροι κ.τ.λ.).

β. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ο αριθμός των υπαλλήλων που κα…