Νέα – Ανακοινώσεις

Απόφαση Δημάρχου Θηβαίων για Συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Θήβα: 24-2-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/85 σχετικές με την συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας.
2. Την με αριθμό 8/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπυρίδων Νικολάου και έγινε επιλογή του κοινωνικού φορέα που θα συμμετάσχει στη σύνθεση της.
3. Τις προτάσεις των οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Συγκροτεί τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας της οποίας μέλη είναι οι εξής:
1) Σπυρίδων Νικολάου, Δήμαρχος Θηβαίων, Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον κ. Δρένιο Σωτήριο, Δημοτικό Σύμβουλο.
2) Φίλο Γεώργιο Δ/ντής 3ου Γ.Ε.Λ. Θήβας (Εκπροσ. Δ/βάθμιας) με αναπληρωτή τον Ράπτη Αλέξανδρο Δ/ντή 3ου Γυμνασίου Θήβας.
3) Σταύρο Σταύρου Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολ. Θήβας Εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή την κ. Βλούχου Παναγιώτα Δ/ντρια 6ου Νηπιαγωγείου Θήβας.
4) Χαρέμης Κων/νος Εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Ε με αναπληρωτή την κ. Ρηγοπούλου Χριστίνα.
5) Γκιζίλη Σταυρούλα Ενωση Γονέων με αναπληρωτή την κ. Ξενάκη Μαρία.
6) Κουτσοβασίλη Όλγα Εκπρ. Συλ. Δασκάλων με αναπληρωτή την κ. Στρατή Ευγενία.
7) Γκούμας Δημήτριος Εκπ. Εργατοϋπαλληλικου Κέντρου Θήβας με αναπληρωτή τον Κατσέλη Αθανάσιο.
8) Χαρατσής Χρήστος Εκπρ. Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Επαρχίας Θηβών με αναπληρωτή τον κ. Ξενάκη Χρήστο.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ