Νεα, Νέα – Ανακοινώσεις

Απόφαση για την μείωση των τροφείων (μηνιαίας οικονομικής εισφοράς) για τους Παιδικούς Σταθμούς

Την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο του ΝΠ ΔΟΘ ψηφίστηκε η απόφαση σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των γονέων των φιλοξενούμενων νηπίων για κάθε σχολική χρονιά για τον σωστό οικονομικό προγραμματισμό και την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών Σταθμών του ΝΠ ΔΟΘ καθώς και τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης των αιτήσεων απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων.

Για τους Παιδικούς Σταθμούς Θήβας :

• Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.500,00 ευρώ η φιλοξενία των
παιδιών θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ
• Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 12.501,00 ευρώ μέχρι 15.000,00
θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των * 30,00* ευρώ.
• Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 ευρώ μέχρι 20.000,00
θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των * 40,00* ευρώ.
• Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 ευρώ μέχρι 30.000,00
θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των * 50,00* ευρώ.
• Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00 ευρώ μέχρι 40.000,00
θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των * 60,00* ευρώ.
● Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.001,00 ευρώ και πάνω θα
καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των * 70,00* ευρώ,
καθώς και
* Για τον Παιδικό Σταθμό Δ.Ε. Βαγίων :
• Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 15.000,00 ευρώ η φιλοξενία των παιδιών
θα γίνεται ΔΩΡΕΑΝ.
• Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 ευρώ και άνω, θα καταβάλλεται
μηνιαίως το ποσό των 30,00 ευρώ.

Περιπτώσεις Απαλλαγής Καταβολής Τροφείων ή πιθανή Μείωση αυτών
• • οι πολύτεκνες οικογένειες για οικογενειακό εισόδημα μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ. Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ θα καταβάλλονται τροφεία για μεν το πρώτο παιδί το ποσό των * 20,00 * ευρώ και για κάθε επόμενο παιδί το ήμισυ του καταβαλλόμενου για το πρώτο παιδί ήτοι *10,00 * ευρώ.
• • οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει θεωρηθεί ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ,
• • οι μονογονεϊκές οικογένειες – ανύπαντρος γονέας(που το αποδεικνύει με κατάθεση πιστ/κου οικ. Κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι το παιδί είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας και ότι σαν ανύπαντρος γονέας έχει την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής του παιδιού)
• • Διαζευγμένος γονέας (που το αποδεικνύει με κατάθεση του διαζευκτηρίου και στην περίπτωση που ο γονέας δεν λαμβάνει τη διατροφή που ορίσθηκε με δικάσιμη, τότε θα πρέπει να καταθέσει αντίγραφο αγωγής ή μήνυσης προς τον άλλο γονέα και όχι Υπεύθυνη Δήλωση)
• • Περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο γονείς ή και των δύο γονέων κατά την διάρκεια παραμονής του παιδιού στον Παιδικό Σταθμό

◊Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι γονείς που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες , περιπτώσεις εγκλεισμού (φυλάκιση) ενός από τους δύο γονείς του παιδιού (που αποδεικνύεται με απόφαση δικαστηρίου ή σωφρονιστικού Ιδρύματος.
◊Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων τα παιδιά των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς

ΦΟΡΜΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΟΦΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 50 2023 ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ 

Δείτε παρακάτω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των οφελουμένων :

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΟΘ σχ.ετ.2022-2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΗΠΙΟΥ ΣΧ. ΕΤ. 2023-2024 (ΕΝΤΥΠΟ)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2023-24 νηπίων ΔΟΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠ-ΦΩΝ 2022-23 (6)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 2023-24 νηπίων ΔΟΘ