Νέα – Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ γενικών Βουλευτικών ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Δείτε εδώ την απόφαση της Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με τον καθορισμό εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015