Προσλήψεις προσωπικού, Τα Νέα του Δήμου

Αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2019 για πρόσληψη (1) Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων».

Δείτε εδώ τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας

Δείτε εδώ τον Πίνακα Απορριπτέων