Προσλήψεις προσωπικού

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2019 (Θέση ΠΕ Ψυχολόγου)

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ. 101)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΟΧ 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ