Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα έκθεσης μερικού ελέγχου σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Νεοχωρακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
Γραφείο Τύπου

Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3
Ταχ.Κώδικας: 32 200
Τηλ: 2262 -3-50652
Fax: 2262-0- 27628
Εmail: dimosthivas@thiva.gr
Site: www.thiva.gr Θήβα 18/4/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα έκθεσης μερικού ελέγχου σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Νεοχωρακίου

Σε συνέχεια του υπ΄αριθ. πρωτ. 2260/4-2-2019 εγγράφου του Δήμου Θηβαίων, σχετικά με παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ. Νεοχωρακίου, με φερόμενη ιδιοκτήτρια την εταιρεία ‘’ Ε και Ε Ιατρικά ΑΕ’’, το αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος της Π.Ε. Βοιωτίας προέβη στις 5-2-2019 στον προβλεπόμενο έλεγχο και με το υπ΄αριθ.πρωτ. 364/66211/10-04-2019 έγγραφό του, μας γνωστοποίησε την από 3-4-2019 έκθεση Μερικού Ελέγχου (η οποία παρελήφθη σήμερα 18-04-2019), από την οποία φαίνεται να υπάρχει περιβαλλοντική επιβάρυνση….